ТЕЛЕФОННИК-КР - довідник Весь Кривий Ріг ТЕЛЕФОННИК-КР - довідник Весь Кривий Ріг
Довідник установ, підприємств, об'єктів малого бізнесу Кривого Рогу
Заглушка
Заглушка
Заглушка
Заглушка
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

50101, пр. Металургів, 36а, каб. 9
Голова МАКАРЕНКО Анатолій Кирилович
Приймальня ...................................................................... 92-19-98, 92-19-97
Факс .................................................................................................. 92-13-46
Заступник ......................................................................................... 92-20-16
Бухгалтерія ...................................................................................... 92-13-97

Професійні спілки з’явилися на території України у сімдесятих роках ХІХ сторіччя, як форма боротьби трудящих за відстоювання соціально-економічних інтересів.
В більшості країн Європи профспілки створювалися та проводили свою роботу, як незалежні від політичних партій громадські організації.
В царській Росії епоха становлення профспілок співпала з заворушеннями, революціями та громадськими війнами 1905-1917 років.
Кінцева роль профспілок визначилась у листопаді 1920 року Постановою Х з’їзду ВКП(б) про роль та задачі професійних спілок (школа комунізму, привідний ремінь комуністичної партії), посилювалось керування профспілками компартією…
Відоме означення ролі профспілок «як школи комунізму», відкинуло на задній план захисні функції найбільшого об’єднання трудящих.
В післявоєнний час за профспілками була визнана захисна функція. Вони багато зробили не тільки в царині керування виробництва, організації трудового суперництва, розвитку технічної творчості та укріплення дисципліни праці, а й у відстоюванні інтересів, підвищенні життєвого рівня трудящих. Роль цієї найважливішої функції профспілок різко підвищилася в останні роки.
Причинами історичного довголіття профспілок є те, що вони не ділять своїх членів за расовими, національними та майновими ознаками, незалежні у своїй діяльності від держави, її органів.
Історія виникнення та існування профспілок на Криворіжжі є частиною їх історичного розвитку у цілій країні. Так, вже на початок 20-х років на Катеринославщині діяло близько 20 професійних об’єднань: металістів, хіміків, металообробників, шевців, друкарів, харчовиків та ін. Однією із авторитетніших та найбільш потужних на Криворіжжі була профспілка гірничих робочих.
Постановою президії ВЦСПС у листопаді 1943 року в м. Дніпропетровську створюється ЦК профспілки робочих чорної металургії Півдня, а у Кривбасі – ЦК профспілки робочих гірничорудної промисловості Півдня.
Криворізький міськком профспілки робочих металургійної промисловості був заснований у 1947 році згідно з постановою президії ВЦСПС від 3 січня 1947 року.
Установча конференція із створення міськкому профспілки робочих металургійної промисловості відбулася у березні 1947 року.
17 листопада 1988 року VІ Пленум Криворізького міськкому своїм рішенням скасував Криворізький міськком робочих металургійної промисловості згідно з Постановою Пленуму Українського Республіканського комітету робочих металургійної промисловості.
Замість Криворізького міськкому створений відділ Дніпропетровського обкому робочих металургійної промисловості.
21 березня 1992 відбулася Установча міська конференція профспілки працівників металургійної та гірничовидобувної промисловості України.
Конференція постановила: з метою координацій дій профспілкових організацій, підприємств галузі Кривбасу по захисту професійних, трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників учнів (студентів) технікуму, ПТУ, інших працівників галузі, створити Криворізький міський комітет профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості України.

 

  • Реклама
Заглушка