ТЕЛЕФОННИК-КР - довідник Весь Кривий Ріг ТЕЛЕФОННИК-КР - довідник Весь Кривий Ріг
Довідник установ, підприємств, об'єктів малого бізнесу Кривого Рогу
Заглушка
Заглушка
Заглушка
Заглушка
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

50042, вул. Е. Фукса (Тухачевського), 26а
Директор ДУБІНЕЦЬКИЙ Володимир Володимирович
Приймальня ....................................................................................... 66-10-15
Заступник з виховної роботи ........................................................... 66-22-12
Бухгалтерія ........................................................................................ 66-24-08
Навчально-виробничий відділ …………………………………..... 66-40-37
Учбова частина ................................................................................. 66-33-35
Черговий ........................................................................... 66-31-44, 66-22-17
Гуртожиток ....................................................................................... 66-33-34
Учбово-виробничий відділ …………………………………….…. 66-24-08

Історія навчального закладу починається з того часу, коли згідно з розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 3 листопада 1962 р. №1858-Р на Криворіжжі було організовано технікум автомобільного транспорту.
Для розташування навчальних аудиторій технікуму було надано приміщення гуртожитку №2 на ружнику ім. К. Лібкнехта. Першим директором технікуму був призначений В’язовський Іван Костянтинович, який працював на цій посаді до червня 1987 року. З числа перших викладачів технікуму і досі працюють Романець А.І., Боришполь В.М., Ібрагімов В.М., Великий М.М., Тараненко Ю.М., Куценко Б.М., майстер виробничого навчання Одноус Я.Г.
З року в рік контингент студентів збільшувався та набирався досвіду педагогічний колектив. Крім груп нового прийому, до складу студентів технікуму автомобільного транспорту було переведено з гірничого технікуму три групи з денного відділення і дві групи автомобілістів старших курсів з вечірнього відділення.
Настав момент, коли приміщень технукуму стало не вистачати для забезпечення якісного навчального прцему. У 1964 році тодішньою Радою Народного господарства Дніпропетровського економічного району було прийнято рішення про побудову нового навчального комплексу на 960 студентів. У 1969 році нове приміщення технікуму було здано в експлуатацію.
До 1968 року технікум був вузькоспеціалізованим, навчання здійснювалося лише за двома спеціальностями: «Експлуатація автотранспорту» і «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів».
Швидкий розвиток гірничодобувної промисловості поставив перед технікумом завдання значно збільшити випуск спеціалістів, розширити мережу спеціальностей. Згідно з розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 16 липня 1968р. №1310 технікум перейменовується в Криворізький технікум гірничого автотранспорту.
Була введена спеціалізація з підготовки спеціалістів для роботи на великовантажних кар’єрних автомобілях, створюється лабораторія великовантажних автомобілів, лабораторія двигунів внутрішнього згорання, лабораторія електрообладнання, лабораторія технічної механіки, технології металів, електротехніки.
Крім двох вищеназваних спеціальностей, почалась підготовка спеціалістів ще з чотирьох спеціальностей:
1. «Планування на автотранспорті»;
2. «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг»;
3. Будівництво і експлуатація шляхового господарства»;
4. «Механізація вантажних робіт на транспорті»;
У вересні 1979 року вводиться в експлуатацію новий чотириповерховий корпус з актовою залою на 420 місць, інтенсивно розширюється матеріально-технічна база, створюються тренажерні класи та кабінети правил безпеки дорожнього руху.
За ініціативою педагогічного колективу та молоді технікуму почалась підготовка матеріалів для створення музею бойової слави. Організаторами музею стали ветерани тсяч експонатів. У 1984 році до 40-річчя визволення Кривого Рогу від німецько-фашистських загарбників відбулося урочисте відкриття музею, якому було присвоєно ім’я Героїв Радянського Союзу братів Д.Б. і Б.Б. Глінки.
З січня 1988 року технікум очолив Ніколаєв Василь Іванович, який став достойним продовжувачем кращих традицій цього навчального закладу. Під керівництвом директора Криворізький технікум гірничого транспорту досяг значних успіхів у роботі.
У 1990 році Наказом Міністерства металургії СРСР №826, як експеримент у навчальному процесі, технікум було реорганізовано в автотранспортний коледж.
Згодом наказом Міністерства промисловості України від 03.02.93р. №12 автотранспортний коледж перейменовано в автотранспортний технікум.
У 1997 році технікум пройшов атестацію та акредитацію і отримав ліцензію на право підготовки спеціалістів за всіма спеціальностями. Крім того, у технікумі проводиться підготовка водіїв категорії «А», «В», «С», , а з 2001 року і категорії «Д».
У цьому ж 2001 році, технікум успішно пройшов планову атестацію і був акредитований як вищий навчальний заклад І рівня, а у 2006 році підтвердив встановлений рівень акредитації.
При технікумі працює підготовче відділення, на яке зараховують щорічно 300-350 слухачів, 80% з яких стають студентами технікуму.
Щорічно до технікуму вступають 350-370 студентів на денне та заочне відділення, але лише 80-100 студентів зараховуються на навчання за контрактом. Основна кількість студентів (290 осіб) навчається за рахунок держави.
З метою реалізації Закону України «Про освіту», забезпечення оптимізації та високої якості підготовки фахівців у системі ступеневої освіти, спільного використання матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу навчальних закладів, забезпечення студентів базами практики, а випускників – працевлаштуванням, Наказом Міністерства освіти України №133 від 10 травня 1999р. при Криворізькому автотранспортному технікумі створено навчально-виробничий комплекс, до складу якого увійшли ПТНЗ №29, Криворізький професійний технічно-технологічний ліцей, середні загальноосвітні школи №36, 44, 49, 52, 62, 86; територіально-виробниче об’єднання «Кривбасавтотранс» та інші автотранспортні підприємства міста.

  • Реклама
Заглушка