ТЕЛЕФОННИК-КР - довідник Весь Кривий Ріг ТЕЛЕФОННИК-КР - довідник Весь Кривий Ріг
Довідник установ, підприємств, об'єктів малого бізнесу Кривого Рогу
Заглушка
Заглушка
Заглушка
Заглушка
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

50051, вул. Вітчизни, 9, каб. 42
Організація міжнародних перевезень. Організація митного контролю.
Директор БОСНЯК Микола Григорович
Приймальня ..................................................................................... 404-21-69

Київський Національний транспортний університет вищий державний заклад освіти ІV рівня акредитації, створений в 1944 році, готує фахівців освітньо-кваліфікованих рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр за державним замовленням, а також за кошти юридичних і фізичних осіб на денній та заочній формі навчання.
У складі університету діють чотири інститути (Інститут заочного та дистанційного навчання; Інститут економіки і бізнесу на транспорті; Інститут доуніверситетської підготовки і міжнародного співробітництва, Науково-дослідний інститут проблем транспорту і будівельних технологій) та чотири факультети (автомеханічний; дорожньо-будівельний; економіки; менеджементу і права; транспортних та інформаційних технологій), два навчально-консультаційні центри у м. Львів та м. Кривий Ріг, Барський автомобільно-дорожній технікум, Надвірнянський коледж, ліцейні класи в навчальних закладах І рівня акредитації. При університеті функціонує Міжнародний освітянський центр інформаційних технологій, є аспірантура та докторантура.
Потреба у підготовці інженерів транспорту зумовлена інтенсивністю зовнішньо-економічних, зв’язків нашої держави, відкриттям нових та розвитком вже існуючих транспортних коридорів.
У зв’язку з тим, що Кривий Ріг є одним із розвинених промислових регіонів України, діяльність промислової структури міста органічно пов’язана з розвиненою структурою транспортних, транспортно-експедиційних підприємств, митних установ Національний транспортний університет відкрив у 2005 році у нашому місті свій філіал.
Ті абітурієнти, яких зацікавив транспорт і пов’язані з ним проблеми, стали студентами провідного в цій галузі вищого навчального закладу – Національного транспортного університету. На теперішній час в НКЦ НТУ на факультеті «Організація перевезень і управління на транспорті» в Кривому Розі за спеціальностями «організація міжнародних перевезень» і «організація митного контролю на автомобільному транспорті» навчається 250 студентів.
Під керівництвом кваліфікованих викладачів та за їх допомогою вони здобувають все те, що потрібно фахівцю сьогодні: глибокі теоретичні знання і здатність набувати їх самостійно, щоб згодом крокувати в ногу із потребами часу, спроможність творчо мислити, різноманітні практичні навички, уміння жити і працювати в колективі, керувати людьми.
Враховуючи потреби сьогодення та вимоги сучасного ринку в університеті створено нові кафедри: «Менеджемнт», «Транспортні системи та маркетинг», «Економіка», «Інформаційні системи і технології», «Фінанси», «Організація виробництва», «Виробничі системи і сервіс на транспорті», «Транспортне право, системний аналіз та логістика», «Констутиційне та адміністративне право», «Екологія та безпека життєдіяльності». Це забезпечує підготовку таких фахівців, які здійснюватимуть управління господарством в умовах ринкових відносин. З метою підтримки та заохочення обдарованої молоді, залучення її до подальшого розвитку транспортного комплексу та збагачення інтелектуального потенціалу України розширилось співробітництво університету з українськими та іноземними формами і компаніями.
У 2005 році підписано договори про співробітництво між університетом та корпорацією «Укравто» і концерном «НІКО», якими передбачено:
- підготовка фахівців для роботи в вищеназваних компаніях, стажування та проходження практики студентами і викладачами університету на виробничо-технічній базі фірм;
- сприяння розвитку матеріально-технічної бази університету для підготовки спеціалістів;
- працевлаштування студентів, які успішно закінчили навчання в НТУ та пройшли стажування на відповідних фірмах.
Розширюється і поглиблюється співпраця між університетом та компанією «Тойота-Україна», яка має на меті організацію, проходження технологічної та переддипломної практик і подальше працевлаштування студентів, а також включає наукову сферу діяльності.
Навчально-консультаційний центр у Кривому Розі знаходиться у стадії становлення. Для зручності навчання придбано і функціонує сучасний комп’ютерний клас з виходом в Інтернет. Формується бібліотека з урахуванням пропозицій та вимог викладачів і студентів. Центр отримує всю методичну літературу з головного вузу.
Викладання в центрі ведуть викладачі Національного транспортного університету, провідний професорсько-викладацький склад Криворізьких вищих навчальних закладів.

  • Реклама
Заглушка