ТЕЛЕФОННИК-КР - довідник Весь Кривий Ріг ТЕЛЕФОННИК-КР - довідник Весь Кривий Ріг
Довідник установ, підприємств, об'єктів малого бізнесу Кривого Рогу
Заглушка
Заглушка
Заглушка
Заглушка
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

50086, пр. Гагаріна, 54
В/о ректора ШРАМКО Ярослав Владиславович
Приймальня ....................................................................................... 71-57-34
Науковий відділ ................................................................................. 71-74-03
Аспірантура ....................................................................................... 71-71-38
Кафедра фізвиховання ...................................................................... 71-57-52
Головний бухгалтер .......................................................................... 71-55-21
Черговий, приймальна комісія …………………………………..... 71-58-34

Факультет мистецтв
вул. Мистецька (Землячки), 9
Деканат ……………………………………………………………… 92-87-70

Криворізький державний педагогічний університет був заснований у 1930 році Постановою Ради Народних Комісарів України (протокол №25/677 від 11 серпня 1930р.) як інститут профосвіти, який готував учителів математики, фізики, історії та політекономії, української і російської мов та літератур. Заняття в ньому розпочалися 1 жовтня 1930 року. На новостворений навчальний заклад покладалися надзвичайно важливі завдання виховання нового покоління української молоді Придніпров’я і Криворіжжя. 1933 року інститут реорганізовано у вищий педагогічний навчальний заклад. Змінилися не тільки форми, а й зміст роботи. У довоєнні роки в Криворізькому педінституті велика увага приділялась не тільки фаховій підготовці студентів, але й вихованню громадської активності майбутнього вчителя. У перші роки функціонування інститут власного навчального приміщення не мав. Воно з’явилося пізніше, у 1936 по вулиці Карла Маркса. Зі спогадів випускників тих років, нові корпуси педінституту, гуртожитку були дітищем Григорія Тимофійовича Кисельова, директора інституту в 1934-1939 роках. А до цього навчання студентів відбувалося в орендованих чотирьох приміщеннях Центрально-Міського району: по вулицях Леніна, Калиниченка, а також на Гданцівці. Траплялося навіть таке: щоб потрапити на заняття з однієї навчальної аудиторії в іншу, треба було переправлятися через річку човном, бо на той час підвісного мосту через Інгулець не існувало. Зведений до війни навчальний корпус педінституту вважався архітектурним надбанням міста: «світлі великі вікна, святкова і водночас стримана архітектура…».
З 1938 по 1952 рр. при педагогічному інституті працювало учительське відділення. У передвоєнний період він став одним із великих закладів України з денною, заочною й вечірньою формою навчання. Кількість студентів досягла двох тисяч. За цей період підготовлено 990 вчителів. Велика заслуга у розвитку інституту та зміцненні його матеріально-технічної бази належить першим директорам І.І. Сочнєву, Г.Т. Кисельову, С.Г. Аладкіну, Г.В. Ткаченку, заступнику директора І.М. Сіренку, викладачам М.Д. Багрію, Ф.М. Задираці, К.К. Фасулаті та іншим. Викладачам, співробітникам і студентам інституту. як і всьому українському народу, довелося пройти через складні випробування. У 1932-1933 рр. на стан навчання студентської молоді відчутно вплинув голодомор. У другій половині 30-х років мали місце чистки інакомислячих викладачів і студентів та чинилися репресії. В інституті збиралися збори для засудження «викритих ворогів», переважно троцькістів і націоналістів. За сфабрикованими звинуваченнями у троцькізмі та націоналізмі були репресовані директор інституту Григорій Тимофійович Кисельов, декан фізико-математичного факультету Лев Антонович Карета, доцент Кирил Петрович Макарович, завідувач кафедри теоретичної фізики Аршак Саркісович Джидарян, завідувач кафедри народознавства Вадим Олександрович Дорошенко, викладач військової справи Олександр Йосипович Авранів, випускник філологічного факультету П.Ф. Піддубник та інші. З початком Великої Вітчизняної війни документацію та обладнання інституту було евакуйовано до Чкалова (нині Оренбург). Більшість викладачів і студентів пішли на фронт і в партизанські загони. Героїзм багатьох студентів і співробітників у роки війни відзначено бойовими нагородами, а випускникам інституту Василеві Федоровичу Скопенку та Якову Пантелеймоновичу Вергуну присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
Заняття в інституті відновилися у вересні 1944 року. Інститутське приміщення було зруйновано німецькими військами під час їх відступу з Кривого Рогу, тому інститут працював у приміщенні СШ №23 до 1966 року, поки було збудовано новий навчальний корпус по пр. Гагаріна, що дало змогу з 1966/67 навчального року проводити навчання в одну зміну. Поруч з навчальним корпусом закладено новий ботанічний сад, збудовано спортивний комплекс. У 1962/1976 роки стали діяти студентські гуртожитки на 859 місць, збудована їдальня на 220 місць.
У становленні й подальшому розвитку інституту у 1950-2000 рр. багато зробили його директори (ректори) Т.Ф. Горб, М.Д. Бонь, Ф.А. Мазур, В.І. Биков, П.І. Шевченко. Підготовку кадрів на високому рівні здійснювали П.Л. Варгатюк, Д.І. Трайтак, І.А. Добровольський, Т.А. Клєвцов, Ф.М. Яловий, Б.М. Яхнін, Ф.К. Косик, Д.Н. Іващенко, В.Є. Боченко, О.О. Любар, В.В. Булгаков, Л.Т. Жадько, П.Я. Макутон, В.І. Риженко, старші викладачі Ф.Г. Гнатовський, О.О. Кириченко, Г.П. Якименко та інші. За успіхи у підготовці учительських кадрів 1975 року інститут нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.
Значного розвитку набув інститут у 1980-2000 рр. Були відкриті факультети: географічний, художньо-графічний, української філології, іноземних мов. Розпочалася підготовка спеціалістів з історії, англійської і німецької мов, зарубіжної літератури. З 1986 р. введено в дію новий навчальний корпус, збудовано два студентські гуртожитки на 1200 місць, навчальні майстерні, створено студентський санаторій-профілакторій.
Ведеться підготовка молодших спеціалістів у Жовтоводському та Нікопольському училищах, які з 1997 року є структурними підрозділами інституту.
У 1992 р. відкрита аспірантура із спеціальностей: теорія та історія педагогіки; соціальна філософія; історія суспільних рухів та політичних партій; фізіологія людини і тварини; українська мова та література; екологія; соціологія культури, освіти і науки; фізика твердого тіла.
У жовтні 1998 року інститут акредитовано у повному обсязі за ІV рівнем акредитації, розпочата підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра.
У 1999 році на базі Криворізького державного педагогічного інституту створено Криворізький державний педагогічний університет, який з 2000 року очолює доктор педагогічних наук, професор Володимир Костянтинович Буряк.
У структурі університету 10 факультетів та 32 кафедри.
Кадровий потенціал університету забезпечує якісну підготовку висококваліфікованих фахівців, її здійснюють професори, доценти, серед яких яких дійсний член Російської академії освіти професор В.К. Буряк, доктори наук, професори Л.В. Кондрашова, А.В. Козлов, В.О. Комаров, А.С. Лобанова, Я.В. Шрамко і багато інших. Щорічно викладачами й аспірантами університету захищається від 10 до 15 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 82% випускників аспірантури залишаються працювати в університеті. Відомі далеко за межами України наукові школи професора В.К. Буряка та Л.В. Кондрашової.
Важливим етапом для підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації було відкриття у 2000 році спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (голова ради доктор педагогічних наук, професор В.К. Буряк). За період її функціонування (2000-2003 рр.) відбулося близько 40 захистів.
За роки свого існування інститут підготував біля 50 тисяч працівників освіти, серед яких багато заслужених учителів, працівників освіти, діячів культури, відмінників народної освіти.
Випускникам інституту А.С. Добрик, Н.М. Доброву, Н.А. Євтушенко, П.Ф. Козулі, В.С. Мельчуцькому, Н.І. Олійник, Є.Я. Січкар, А.М. Шмалько, М.В. Шульзі та іншим присвоєно почесне звання заслуженого вчителя України, І.А. Добровольському – заслуженого працівника вищої школи, О.О. Любару, В.В. Корольському, В.С. Пікельній – заслужених працівників освітит України.
В інституті навчалися відомий український поет-гуморист Павло Глазовий, письменник Панас Ногін.
Багато випускників та працівників університету відзначені високими урядовими нагородами, серед них їхній педагогічний досвід, життєва мудрість, відданість педагогічній справі є набутком сучасного покоління студентської молоді.
Нині університет є визнаним центром відродження і пропаганди духовних надбань українського народу, поширення психолого-педагогічних, гуманітарних та екологічних знань серед мешканців великого промислового регіону, надання різноманітних освітньо-культурних послуг. В університеті є всі умови для якісного навчання майбутніх фахівців, їхньої науково-пошукової, спортивної і художньої діяльності, творчого змістовного дозвілля, всебічного інтелектуального і духовного розвитку.

  • Реклама
Заглушка